درمان بهتر سرطان در آزمایشگاه پیش‌بالینی

رئیس آزمایشگاه پیش‌ بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به انجام تحقیقات در زمینه سرطان، سلول‌ درمانی و پزشکی هسته‌ای در این آزمایشگاه، گفت: تحقیقات برای درمان بهتر سرطان در آزمایشگاه پیش بالینی انجام شده است.

دکتر محمد رضا آی افزود: تحقیقات پیش بالینی درمان بهتر سرطان در این آزمایشگاه انجام شده و نتایج خوبی در مرحله حیوانی بدست آمده است.

وی ادامه داد:همه اقدامات در حوزه پزشکی اعم از داروهای مصرفی، روش‌های درمانی، جراحی و... قبل از آنکه برای انسان اجرا شود باید مورد تست قرار گیرد و بر همین اساس ابتدا به دلیل اینکه فیزیولوژی موش شبیه انسان است روش‌های درمانی را ابتدا بر روی این حیوانات آزمایش می‌کنند.اگر این تست و آزمایش‌ها منجر به نتیجه شد پس از آن وارد فاز کلینیکی می‌شویم. ولی باید توجه داشت که قبل از آن باید تصویربرداری‌های لازم را انجام داده باشیم.

آی با بیان اینکه موفق شدیم علم را در این زمینه به تکنولوژی و محصول تبدیل کنیم، گفت: در حال حاضر در آزمایشگاه پیش‌ بالینی شش دستگاه اصلی را تولید کرده که شامل دستگاه نوری دو بعدی، سه‌ بعدی، CT، دستگاه تصویربرداری مکیروپکت و مکیرو اسپکت، همه را در ایران تولید کرده‌ایم و از این طریق به همه محققین کشور ارائه خدمت می‌دهیم.

رئیس آزمایشگاه پیش‌ بالینی ادامه داد: قلب موش در مقایسه با قلب انسان تقریباً 2500 بار حجم کوچک‌تری دارد و با استفاده از دستگاه‌هایی که برای انسان بوده قطعاً نمی‌توانیم نتیجه خوبی را برای تست‌های قلب موش به دست آوریم لذا این مسئله تجهیزات قوی می‌طلبد که از آنجایی که در ایران دستگاه‌های با تکنولوژی بالا را در تحریم هستیم لذا تصمیم گرفتیم خودمان این تجهیزات را بسازیم.

وی در ادامه تعداد پروزه انجام شده تا پایان سال گذشته را 35 مورد اعلام کرد و گفت: در این مدت 124 تصویر برداری انجام شده که امیدواریم در سال جاری این تعداد افزایش یابد.

رئیس آزمایشگاه پیش‌ بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه تمام تجهیزات این مجموعه ساخت ایران است، گفت: از لحاظ تعداد تجهیزات نهمین آزمایشگاه در دنیا هستیم. این آزمایشگاه سبب غرور ملی شده و زمینه رشد تحقیقات در حوزه پیش بالینی را در آینده نزدیک افزایش خواهد داد.

وی گفت: در شش ماه گذشته خدمات این مجموعه به صورت رایگان به محققان ارایه شده و امسال برای ترویج این موضوع ، تخفیف بیش از 50 درصدی برای انجام فعالیت های پژوهشی در این آزمایشگاه برای محققان اعمال خواهد شد.