نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ابداع فناوری جدید برای چاپ بافت زیستی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 40
تقویت سازگاری خون تزریقی با ویرایش ژنتیکی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 52
تشخیص آلزایمر با کمک نانو حسگرها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 65
هوشمندسازی داروها با استفاده از فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 73
پایش آلودگی هوا به کمک فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 106
حذف گازهای گلخانه‌ای با استفاده از نانوجاذب‌ها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 111
درمان ضدپیری با سلول‌های بنیادی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 89
بهره گیری از فناوری نانو در جلوگیری از تشکیل جای زخم نوشته شده توسط تیم اداره سایت 139
تولید روده آزمایشگاهی به دست محققان نوشته شده توسط تیم اداره سایت 99
همگرایی فناوری‌نانو و زیست‌فناوری نوشته شده توسط تیم اداره سایت 61