نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ابداع فناوری جدید برای چاپ بافت زیستی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 92
تقویت سازگاری خون تزریقی با ویرایش ژنتیکی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 103
تشخیص آلزایمر با کمک نانو حسگرها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 115
هوشمندسازی داروها با استفاده از فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 123
پایش آلودگی هوا به کمک فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 134
حذف گازهای گلخانه‌ای با استفاده از نانوجاذب‌ها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 127
درمان ضدپیری با سلول‌های بنیادی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 104
بهره گیری از فناوری نانو در جلوگیری از تشکیل جای زخم نوشته شده توسط تیم اداره سایت 154
تولید روده آزمایشگاهی به دست محققان نوشته شده توسط تیم اداره سایت 113
همگرایی فناوری‌نانو و زیست‌فناوری نوشته شده توسط تیم اداره سایت 79