نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تقویت سازگاری خون تزریقی با ویرایش ژنتیکی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 2
تشخیص آلزایمر با کمک نانو حسگرها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 13
هوشمندسازی داروها با استفاده از فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 15
پایش آلودگی هوا به کمک فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 52
حذف گازهای گلخانه‌ای با استفاده از نانوجاذب‌ها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 85
درمان ضدپیری با سلول‌های بنیادی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 67
بهره گیری از فناوری نانو در جلوگیری از تشکیل جای زخم نوشته شده توسط تیم اداره سایت 98
تولید روده آزمایشگاهی به دست محققان نوشته شده توسط تیم اداره سایت 69
همگرایی فناوری‌نانو و زیست‌فناوری نوشته شده توسط تیم اداره سایت 45
تولید ماهی‌ های آزمایشگاهی با دستکاری ژنتیکی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 51