لزوم تعریف واحد درسی ایمنی برای برخی رشته‌ها

رئیس مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی با تاکید بر ارتقای استانداردهای ایمنی و درآزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، تاکید کرد: امر آموزش برای ایمنی دانشجویان، مستلزم تصویب قوانین جدید در آموزش دانشگاهی است.

سعید رضائی افزود: متاسفانه بخش عمده‌ای از دانشجویان، آموزش لازم در حوزه ایمنی آزمایشگاه‌ها را ندیده‌اند اما کارشناسان با هوشیاری مراقب هستند و با ملزم کردن دانشجویان به استفاده از لوازم حفاظت فردی، ایمنی آزمایشگاهی را تا حد امکان برای افراد برقرار کرده‌ایم.

وی درباره سابقه تدوین و اجرای قوانین و رویه‌های ارتقای استانداردهای ایمنی و بهداشت محیط در آزمایشگاه‌های واحد علوم و تحقیقات، گفت: در سال ۹۳ با بررسی کمیته‌ای در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد ، آئین‌نامه ایمنی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها تدوین شد. این درحالی است که آئین‌نامه منسجمی در کشور در این خصوص موجود نیست.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات ، وی افزود: اجرای این آئین‌نامه برای آزمایشگاه‌های جدیدالتاسیس لازم‌الاجرا و الزامی است و برای آزمایشگاه‌های قدیمی مانند رازی، الزام انطباق وجود دارد.