لزوم تسهیل روند جذب هیات علمی وزارت بهداشت

رییس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر به تعداد ۱۰ هزار عضو هیات علمی کمبود نیرو وجود دارد و به دلیل کمبودها درحال حاضر ۴۰۰۰ نفر از نیروهای متعهد خدمت در نظام بهداشت و درمان به عنوان عضو هیات علمی به کار گرفته شده‌اند.

دکتر سید علی حسینی ضمن بیان اینکه در طول هر سال به طور مرتب هیات مرکزی جذب وزارت بهداشت پرونده‌های متقاضیان جذب هیات علمی در دانشگاه ها را بهداشت در ظرف دو هفته جمع بندی کرده و پاسخ می‌دهیم، گفت: بنابراین در حال حاضر که در روزهای پایان سال ۹۶ هستیم پرونده راکدی که در دانشگاه‌ها ارجاع شده باشد وجود ندارد.

رییس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت افزود: در طول سال ۹۶ سرعت جدی به فعالیت‌های هیات جذب مرکزی وزارت بهداشت دادیم و همکاری و هماهنگی خوبی با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور داشته‌ایم و از این جهت دغدغه‌ای وجود ندارد.

حسینی با تاکید بر لزوم تسهیل روند جذب اعضای هیات علمی در وزارت بهداشت گفت: با توجه به تناسب استاندارد و نسبت به آنچه در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است، تعداد ۱۰ هزار عضو هیات علمی که در استخدام وزارت بهداشت باشند کمبود داریم و امیدورایم بتوانیم تا پایان سال و برنامه ششم با کمک همه مسئولین ارشد مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی کشور به بخش اعظم نیاز به اعضای هیات علمی را در دانشگاه‌های علوم پزشکی را ترمیم کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر افراد متعهد خدمت برای مدت کوتاه یک سال تا سه سال در امر آموزش کمک می دهند اگرچه باید وظایف خود را در بخش بهداشت و درمان هم انجام دهند و این مساله ممکن است که آموزش پزشکی را دچار مشکل کند بنابراین باید مسئولین ارشد کمک کنند تا افراد توانمند که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید صلاحیت‌های علمی و عمومی لازم را برای عضو هیات علمی شدن در دانشگاه‌ها پیدا کنند بتوانند این فرآیند را به خوبی انجام دهند و افراد شایسته و متعهد و متخصص در دانشگاه‌های علوم پزشکی جذب شوند که این موضوع تضمین قطعی و جدی برای آینده نظام سلامت و تندرستی مردم در کشور است.