برگزاری همایش ارتقای رشته ایمونولوژی

هدف همایش کمک به ارتقای رشته ایمونولوژی با توجه به اولویت‌های کشور در خصوص تولیدات دانش بنیان است.

­دبیر علمی چهاردهمین همایش بین المللی ایمونولوژی و آلرژی گفت: در همایش ارتقای رشته ایمونولوژی حدود ۳۵۰ استاد ایمونولوژیست علوم پایه و بالینی مشارکت فعال داشته اند.

حدود هزار و ۵۰۰ شرکت کننده شامل استادان و دانشجویانی از سراسر کشور و شرکت کنندگانی از کشور‌های همسایه ایران نیز حضور دارند که مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کرده اند.

دکتر سید محمود مسیح هاشمی افزود: ایمونولوژی، علم بررسی سیستم ایمنی بدن برای تشخیص و درمان انواع بیماری است.

وی ادامه داد: بسیاری از بیماری‌ها منشاء ایمونولوژیک دارند، مثل آلرژی ها، بیماری‌های التهابی که می‌توان با استفاده از سیستم ایمنی بدن آن‌ها را کنترل و پیشگیری کرد.

دکتر هاشمی درباره اهداف چهاردهمین همایش بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران گفت: هدف همایش کمک به ارتقای رشته ایمونولوژی با توجه به اولویت‌های کشور در خصوص تولیدات دانش بنیان است.

وی افزود: ایمونولوژی می‌خواهد با سلول‌های بدن به جنگ سرطان برود و محققان و دانشمندان رشته ایمونولوژی به دنبال واکسن برای درمان سرطان هستند.

وی ادامه داد: ۹ اردیبهشت روز جهانی ایمونولوژی است که اختتامیه این همایش پس از سه روز برگزاری در روز‌های ۶، ۷ و ۸ اردیبهشت هم زمان با روز جهانی ایمونولوژی برگزار خواهد شد که تمامی کشور‌ها آخرین یافته‌های علمی خود را در این روز ارائه می‌دهند.

دکتر هاشمی گفت: ۳۱ موضوع تخصصی برای همایش پیش بینی شده است و ۵۵ کارگاه تخصصی نیز برپا می‌شود.