تشکیل زیست بانک ذخایر ژنتیکی

مجتبی محرمی از همکاری در تشکیل شبکه زیست بانک ذخایر ژنتیکی با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد.

محرمی با بیان اینکه این شبکه قرار است توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شکل بگیرد، افزود: هدف این کارگروه تشکیل شبکه بانک‌های ژن و ایجاد زیست بانک ذخیره ملی به منظور شناسایی و احیای ذخایر ژنتیکی کشور، ساماندهی شبکه‌های اطلاعاتی ذخیره‌های ژنتیکی و زیستی، بهره برداری شرکت‌های دانش بنیان خصوصی یا دولتی از منابع موجود زیست بانک، جلوگیری از موازی کاری، برقراری تعامل بین زیست بانک‌های کشور و رسیدن به راهکار‌هایی برای حل مشکلات عنوان شده است.

معاون تحقیقات و فناوری موسسه رازی همچنین با اشاره به ماهیت این موسسه و وجود میکروارگانیسم‌های متنوع برای فعالیت‌های تحقیقاتی و تولیدی، وجود مرکز زیست بانک را از اولویت‌های مهم از همان بدو تاسیس موسسه خواند و گفت: با توجه به اهمیت موضوع، ارتباط‌هایی برای تشکیل این مرکز با سازمان بهداشت جهانی انجام دادیم و مشاوران این سازمان از موسسه بازدید کردند که در نهایت در سال‌های گذشته منجر به تصویب طرح احداث زیست بانک در این موسسه شد.

وی یادآور شد : موسسه رازی آمادگی دارد برای تشکیل شبکه زیست بانک ذخایر ژنتیکی کشور هر گونه مساعدتی با کارگروه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشته باشد و متقابلا نیز از حمایت‌های این ستاد برای پیشبرد برنامه هایش بهره‌مند شود.

محرمی ادامه داد: موسسه رازی برای احداث ساختمان زیست بانک، اعتباری از محل درآمد‌های اختصاصی خود هزینه کرده و تا کنون نیز ساخت این مرکز پیشرفت خوبی داشته است، اما برای بهره برداری سریع‌تر این طرح به حمایت‌های مراکز مرتبط نیاز است.

کارگروه زیست بانک و ذخایر ژنتیکی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ با حمایت از چهار زیست بانک فعال کشور کار خود را شروع کرد و از سال‌های گذشته بازدید‌هایی را برای گردآوری اطلاعات ذخایر ژنتیکی مراکز و موسسات مختلف در دستور کار قرار داده است.