راه اندازی آزمایشگاه ملی پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور توجه به سه بخش تحصیلات تکمیلی، روابط بین‌الملل و درآمدزایی را بسیار مهم خواند و از راه اندازی آزمایشگاه ملی دانشگاه پیام نور در تهران در سال جاری خبر داد.

محمدرضا زمانی گفت: دانشگاه بنا به رسالت اجتماعی خود تلاش کرد در این ایام سخت در کنار هموطنان قرار گیرد و امید که این عزیزان آسیب دیده با کمک‌های همه ما بتوانند زندگی و سلامت از دست رفته خود را باز یابند.

وی توجه به سه بخش تحصیلات تکمیلی، روابط بین‌الملل و درآمدزایی را بسیار مهم خواند و اظهار داشت: تمامی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور باید در حکم یک بدنه واحد با انسجام، همدلی و اتحاد بیشتر در راستای تحقق اهداف و پیگیری امور گام بردارند.

زمانی از راه اندازی آزمایشگاه ملی دانشگاه پیام نور در تهران در سال ۹۸ خبر داد و با عنوان اینکه تأسیس شرکت‌های دانش بنیان و موبایل بوک از جمله اقداماتی است که در سال گذشته در دانشگاه پیام نور شروع شده گفت: این اقدامات در سال ۹۸ تا دستیابی به نتیجه‌ای مطلوب و موفق ادامه خواهد یافت.

رئیس دانشگاه پیام نور بهره‌مندی از نظرات و آرای اعضای خانواده بزرگ دانشگاه پیام نور را در اولویت دانست و اظهار داشت: مشارکت در تمامی امور یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت و ارتقای بیشتر است و هر جایی که بتوانیم، از آرا و نظرات همکاران استفاده خواهیم کرد.