نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ابداع فناوری جدید برای چاپ بافت زیستی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 572
تقویت سازگاری خون تزریقی با ویرایش ژنتیکی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 588
تشخیص آلزایمر با کمک نانو حسگرها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 557
هوشمندسازی داروها با استفاده از فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 590
پایش آلودگی هوا به کمک فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 395
حذف گازهای گلخانه‌ای با استفاده از نانوجاذب‌ها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 285
درمان ضدپیری با سلول‌های بنیادی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 253
بهره گیری از فناوری نانو در جلوگیری از تشکیل جای زخم نوشته شده توسط تیم اداره سایت 387
تولید روده آزمایشگاهی به دست محققان نوشته شده توسط تیم اداره سایت 257
همگرایی فناوری‌نانو و زیست‌فناوری نوشته شده توسط تیم اداره سایت 220