نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ابداع فناوری جدید برای چاپ بافت زیستی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 500
تقویت سازگاری خون تزریقی با ویرایش ژنتیکی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 507
تشخیص آلزایمر با کمک نانو حسگرها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 484
هوشمندسازی داروها با استفاده از فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 512
پایش آلودگی هوا به کمک فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 358
حذف گازهای گلخانه‌ای با استفاده از نانوجاذب‌ها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 258
درمان ضدپیری با سلول‌های بنیادی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 224
بهره گیری از فناوری نانو در جلوگیری از تشکیل جای زخم نوشته شده توسط تیم اداره سایت 333
تولید روده آزمایشگاهی به دست محققان نوشته شده توسط تیم اداره سایت 230
همگرایی فناوری‌نانو و زیست‌فناوری نوشته شده توسط تیم اداره سایت 191