نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ابداع فناوری جدید برای چاپ بافت زیستی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 433
تقویت سازگاری خون تزریقی با ویرایش ژنتیکی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 438
تشخیص آلزایمر با کمک نانو حسگرها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 416
هوشمندسازی داروها با استفاده از فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 440
پایش آلودگی هوا به کمک فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 313
حذف گازهای گلخانه‌ای با استفاده از نانوجاذب‌ها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 229
درمان ضدپیری با سلول‌های بنیادی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 196
بهره گیری از فناوری نانو در جلوگیری از تشکیل جای زخم نوشته شده توسط تیم اداره سایت 287
تولید روده آزمایشگاهی به دست محققان نوشته شده توسط تیم اداره سایت 205
همگرایی فناوری‌نانو و زیست‌فناوری نوشته شده توسط تیم اداره سایت 162