نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ابداع فناوری جدید برای چاپ بافت زیستی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 377
تقویت سازگاری خون تزریقی با ویرایش ژنتیکی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 364
تشخیص آلزایمر با کمک نانو حسگرها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 359
هوشمندسازی داروها با استفاده از فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 381
پایش آلودگی هوا به کمک فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 277
حذف گازهای گلخانه‌ای با استفاده از نانوجاذب‌ها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 206
درمان ضدپیری با سلول‌های بنیادی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 171
بهره گیری از فناوری نانو در جلوگیری از تشکیل جای زخم نوشته شده توسط تیم اداره سایت 244
تولید روده آزمایشگاهی به دست محققان نوشته شده توسط تیم اداره سایت 181
همگرایی فناوری‌نانو و زیست‌فناوری نوشته شده توسط تیم اداره سایت 138