نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ابداع فناوری جدید برای چاپ بافت زیستی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 233
تقویت سازگاری خون تزریقی با ویرایش ژنتیکی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 219
تشخیص آلزایمر با کمک نانو حسگرها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 227
هوشمندسازی داروها با استفاده از فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 244
پایش آلودگی هوا به کمک فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 198
حذف گازهای گلخانه‌ای با استفاده از نانوجاذب‌ها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 165
درمان ضدپیری با سلول‌های بنیادی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 125
بهره گیری از فناوری نانو در جلوگیری از تشکیل جای زخم نوشته شده توسط تیم اداره سایت 185
تولید روده آزمایشگاهی به دست محققان نوشته شده توسط تیم اداره سایت 141
همگرایی فناوری‌نانو و زیست‌فناوری نوشته شده توسط تیم اداره سایت 102