نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ابداع فناوری جدید برای چاپ بافت زیستی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 143
تقویت سازگاری خون تزریقی با ویرایش ژنتیکی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 145
تشخیص آلزایمر با کمک نانو حسگرها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 149
هوشمندسازی داروها با استفاده از فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 160
پایش آلودگی هوا به کمک فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 157
حذف گازهای گلخانه‌ای با استفاده از نانوجاذب‌ها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 144
درمان ضدپیری با سلول‌های بنیادی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 110
بهره گیری از فناوری نانو در جلوگیری از تشکیل جای زخم نوشته شده توسط تیم اداره سایت 166
تولید روده آزمایشگاهی به دست محققان نوشته شده توسط تیم اداره سایت 127
همگرایی فناوری‌نانو و زیست‌فناوری نوشته شده توسط تیم اداره سایت 88