نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ابداع فناوری جدید برای چاپ بافت زیستی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 307
تقویت سازگاری خون تزریقی با ویرایش ژنتیکی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 290
تشخیص آلزایمر با کمک نانو حسگرها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 294
هوشمندسازی داروها با استفاده از فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 313
پایش آلودگی هوا به کمک فناوری نانو نوشته شده توسط تیم اداره سایت 234
حذف گازهای گلخانه‌ای با استفاده از نانوجاذب‌ها نوشته شده توسط تیم اداره سایت 181
درمان ضدپیری با سلول‌های بنیادی نوشته شده توسط تیم اداره سایت 141
بهره گیری از فناوری نانو در جلوگیری از تشکیل جای زخم نوشته شده توسط تیم اداره سایت 208
تولید روده آزمایشگاهی به دست محققان نوشته شده توسط تیم اداره سایت 154
همگرایی فناوری‌نانو و زیست‌فناوری نوشته شده توسط تیم اداره سایت 111