حمایت از مراکز علمی کاربردی بخش خصوصی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مراکز علمی کاربردی بخش خصوصی در آینده مورد حمایت بیشتر وزارت علوم قرار می‌گیرد.

منصور غلامی افزود: توصیه داریم علمی – کاربردی ها باید در کنار صنایع و حرفه‌ها باشند تا شاغلان این واحدها بتوانند اطلاعات علمی و مهارت‌های فنی خود را با استفاده از یافته‌های علمی جدید افزایش دهند که قطعا این امر در تولیدشان مؤثر خواهد بود.

وی در خصوص شایعه تعطیلی دانشگاه دانشگاه علمی کاربردی افزود: مراکز دانشگاه علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی تعطیل و یا واگذار شده‌اند و چون مراکز علمی کاربردی بخش خصوصی قاعدتا باید در کنار صنایع، حرفه‌ها، محل‌های اشتغال دانشجویان شکل بگیرند، لذا ساماندهی شده و اساسنامه خوبی برای آن‌ها تدوین شده است.

وزیر علوم با اشاره به اینکه مراکز علمی کاربردی بخش خصوصی در آینده مورد حمایت بیشتر وزارت علوم قرار می‌گیرد، بیان کرد: توصیه داریم علمی کاربردی ها در کنار صنایع و حرفه‌ها باشند تا شاغلان این واحدها بتوانند اطلاعات علمی و مهارت‌های فنی خود را با استفاده از یافته‌های علمی جدید افزایش دهند که قطعا این امر در تولیدشان مؤثر خواهد بود.

وی ادامه داد: انجام این کار در تولید، ابداع در کار، انتقال فناوری‌های جدید در کار، علمی کردن و دانش بنیان کردن کارهای تولیدی در هر بخشی از کانال این دانشگاه‌های علمی کاربردی بهتر انجام خواهد شد.

غلامی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در کنار مزایای طرح بومی گزینی شامل در کنار خانواده بودن دانشجویان، تسهیل در رفت و آمدها که در مصوبه اول آن مورد توجه بوده، در طول چندسال از اجرای آن معایبی نیز دیده شده است که اصلاح آن می‌تواند در رفع معایب طرح مؤثر باشد.

وی به طرح بومی گزینی دانشجویان اشاره و عنوان کرد: طرح بومی‌گزینی مصوبه مجلس بوده و قاعدتا هر تغییر باید با مجوز مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. وزارت علوم و تحقیقات فناوری هم سال گذشته پیشنهادی برای اصلاح و تعدیل آن ارائه داد.