انجام پروژه انفورماتیک تصویربرداری در دانشگاه ایران

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: "پروژه انفورماتیک تصویربرداری" یک پروژه‌ سرآمد برای دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

دکتر جلیل کوهپایه زاده اظهار کرد: هدف‌گذاری پروژه مذکور این است که دانشگاه علوم پزشکی ایران باید به عنوان مرجعیت علمی در کشور معرفی شود.

همچنین کمیته‌های کلان آن به منظور رصد و تثبیت برنامه‌ها، به صورت ماهیانه تشکیل و منابع لازم برای اجرایی شدن این پروژه تامین شود.

وی در جلسه کمیته انفورماتیک رادیولوژی که با حضور دکتر توکلی معاون درمان، دکتر مهیار غفوری مدیر گروه رادیولوژی و سایر اعضاء در سالن شورای این دانشگاه برگزار شد، ضمن معرفی دکتر غفوری به عنوان مدیر پروژه انفورماتیک تصویربرداری، عنوان کرد: این پروژه بر اساس نیاز سازمانی تعریف شده است، لذا در این راستا باید برنامه عملیاتی مشخص برای آن در نظر گرفته شود و تشکل حرفه‌ای آن تعیین شود.

در ادامه دکتر توکلی، معاون درمان دانشگاه ایران نیز در خصوص ایجاد یک مرکز تصویر برداری متمرکز در بیمارستان‌ها مطالب لازم را بیان و بر تعیین استانداردهای ورود اطلاعات برای پذیرش بیماران بستری و سرپایی تاکید کرد.

دکتر غفوری، مدیر گروه رادیولوژی نیز در خصوص مقدمه کار، بستر مناسب برای انتقال تصویربرداری، ارائه گزارش استاندارد و تامین زیرساختهای لازم توضیحاتی را ارائه داد.

دکتر علیرضا طهرانی یزدی، سرپرست آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ایران نیز آمادگی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات این دانشگاه را برای ایجاد زیرساختهای مناسب در حیطه‌های پژوهش و درمان اعلام کرد.