ظرفیت پذیرش دکتری مشاوره توانبخشی

 

ظرفیت پذیرش دکتری مشاوره توانبخشی 

 

 

دانشگاه دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
علوم بهزیستی و توانبخشی 3 1 0 4
جمع کل 3 1 0 4

 

سایر مطالب مرتبط با دکتری مشاوره ی توانبخشی

دانلود سوالات آزمون دکترای تخصصی مشاوره توانبخشی
جزوات مکاتبه ای دکتری مشاوره توانبخشی
ددوره های حضوری دکتری مشاوره توانبخشی