ظرفیت پذیرش ارشد زیست فناوری دریا


ظرفیت پذیرش ارشد زیست فناوری دریا

ظرفیت ارشد زیست فناوری دریا

روزانه : 20 نفر جمع کل : 20نفر

 

 

 

 

سایر مطالب مرتبط با ارشد زیست فناوری دریا

جزوات مکاتبه ای ارشد زیست فناوری دریا
  • ویرایش
دوره های حضوری ارشد زیست فناوری دریا
  • ویرایش

جدید

جزوات مکاتبه ای ارشد زیست فناوری دریا


جزوات مکاتبه ای ارشد زیست فناوری دریا 

جزوات ارشد زیست فناوری دریا

جزوات رتبه های برتر زیست فناوری دریا شامل کلیه مباحث بیولوژی سلولی و مولکولی ،بیوشیمی ،ژنتیک ،میکروبیولوژی(پایه،عمومی، کاربردی) ،بیوفیزیک ،مجموعه زیست شناسی گیاهی - جانوری - اکولوژی-تکامل-میکروبیولوژی،مجموعه زیست دریاوزبان میباشد که در انتهای فصول مختلف جزوات وهمچنین انتهای جزوات تستهای طلایی به اندازه کافی وجود دارد . جزوات اخیرا توسط رتبه های برتر موسسه به روز رسانی گردیده وقابل ارائه میباشد درصورت تهیه جزوات نیازی به تهیه وخواندن منابع حجیم معرفی شده از سوی مرکز سنجش وزارت بهداشت نمیباشد

 

جهت اطلاع از محتوا و هزینه بسته آموزشی ارشد زیست فناوری دریا اینجا کلیک کنید

 

 

سایر مطالب مرتبط با ارشد زیست فناوری دریا

ظرفیت پذیرش ارشد زیست فناوری دریا
  • ویرایش
دوره های حضوری ارشد زیست فناوری دریا
  • ویرایش

جدید

دوره های حضوری ارشد زیست فناوری دریا


دوره های حضوری ارشد زیست  فناوری  دریا

دوره های حضوری ارشد زیست فناوری دریا

کلاسهای آمادگی کارشناسی ارشد زیست  فناوری  دریا باحضور برجسته ترین اساتید دانشگاههای علوم پزشکی دکتر محمد نژاد ،دکتر محمد نژاد ،دکتر بهرامی ،دکتر اسماعیلی ،دکتر رمضانی ،دکتر فهانیک ،دکتر صباحی و دکترحاجی پورتدریس کلیه مباحث به همراه آزمونهای دوره ای و کلاسهای نکته وتست وجمع بندی میباشد جهت روئیت شرایط کلاسها کلیک اینجا کلیک کنید

 

 

سایر مطالب مرتبط با ارشد زیست فناوری دریا

ظرفیت پذیرش ارشد زیست فناوری دریا
  • ویرایش
جزوات مکاتبه ای ارشد زیست فناوری دریا
  • ویرایش