رشته فیزیک پزشکی

مولود گولی بند خانم مولود گولی بند رشته فیزیک پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
ایشان از آبان ماه شروع به درس خواندن کردن ویک ماه آخر  کتابهای آزمون های فیزیک پزشکی  سالهای 80 تا 91 را مطالعه نمودند.
ایشان افزودند شاغل بودم اما تاثیر منفی در درس خواندنم نداشت و میتوانستم روزی 3 الی 4 ساعت و دو ماه آخر را روزی 8 الی 10 ساعت مطالعه داشته باشم.
اشاره کردند اگر یکبار دیگر فرصت انتخاب رشته را داشته باشند همین رشته را انتخاب میکنند و آن را به دیگران نیز توصیه میکنند زیرا این رشته میان رشته ای میباشد و میتوانند از رشته ایی دیگر مثل فیزیک به این رشته بیایند. این رشته 8 سال است که به ایران آمده و تازه میخواهد جا بیافتد و در رابطه با تجهیزات پزشکی و درمان جایگاه زیادی دارد.
توصیه ایشان به کسانی که میخواهند در این آزمون شرکت کنند این است که از کسانی که در این رشته موفق شده اند بسیار مشورت بگیرند و برای درس زبان از کتاب لزگی مخصوص علوم پزشکی و تستهای کنکورهای سالهای قبل استفاده کنند.