رشته فناوری اطلاعات سلامت

زهرا یوسفی نیا خانم زهرا یوسفی نیا / رشته قبولی ارشد فناوری اطلاعات سلامت  دانشگاه تهران / رشته قبلی مدارک پزشکی
ایشان از کلاسهای درس زبان موسسه معین و آزمونهای آزمایشی موسسه  استفاده کردند.           
آیتمی که بیشترین تاثیر را در موفقیت ایشان داشته کلاسهای زبان دکتر حاجی پور بوده است
برنامه ریزی ایشان به این صورت بوده که دو ماه قبل از عید شروع به درس خواندن کردم و جاهایی را که احساس کردم کمبود دارم  برطرف کردم و از اول خرداد از ساعت 2 که از سر کار برمیگشتم درس میخواندم تا 12. دو هفته آخر هم سرکار نرفتم و فقط درس میخواندم و شاغل بودنم تاثیر منفی نداشت.
 ایشان افزودند من سال 81 فارغ التحصیل شدم و روتین ساده مدارک پزشکی  عوض شده بود اما من اطلاعات کد گذاری و کلیات را بلد بودم و بیشتر وقتم را برای کامپیوتر و زبان گذاشتم. 
اشاره کردند که اگر یکبار دیگر فرصت انتخاب رشته را داشته باشم انفورماتیک پزشکی را انتخاب میکردم زیرا ارتقا شغلی و بازار کار خوبی دارد و رشته تحصیلی خودم را به دیگران توصیه نمیکنم زیرا بازار کار خوبی ندارد و این رشته در دانشگاه پیام نور هم آمده و فارغ التحصیل زیاد دارد.
توصیه ایشان برای درس زبان این بود که بیشتر لغت و متن بخوانند و بسیار تکرار کنند و از کلاسهای حضوری دکتر حاجی پور استفاده کنند