رشته ارگونومی

فرشته حسینی خانم فرشته حسینی ارشد ارگونومی دانشگاه علوم زیستی توانبخشی
ایشان از جزوات درس ارگونومی و زبان موسسه معین استفاده کرده بودند و بسیار راضی بودند و توصیه ایشان  برای افرادی که قصد شرکت در این آزمون را دارند این بود که درسهای جدیدی اضافه شده که آنها را باید خوب بخوانند و درسهای آمار ، آناتومی،ارگونومی و فیزیولوژی مهم میباشد و باید آنها را در حد عالی بخوانند.
ایشان در مورد ادامه رشته خود اظهار داشتند که چون ارگونومی دکتری ندارد دوست دارم برای دکتری فیزیوتراپی را ادامه دهم زیرا اگر بخواهم به ارشد ارگونومی اکتفا کنم زیاد به آینده امیدوار نیستم چون این رشته زیاد جا نیفتاده و بازار کار خوبی ندارد.
ایشان در خصوص کار کردن و درس خواندن گفتند که من در هفته 2 روز سرکار  بودم  که همراه خود فلش کارت می بردم و کلمات زبان را مطالعه می کردم و 3 روز که در منزل بودم روزی 7 الی 8 ساعت مطالعه داشتم و 40 روز آخر هم سر کار نرفتم و روزی 12 ساعت مطالعه می کردم و استرس این را داشتم که سر کار رفتنم باعث نشود که قبول نشوم اما به علت اینکه از کلاسهای زبان دکتر حاجی پور استفاده کردم تاثیر زیادی در موفقیتم داشت.