رشته بیوشیمی

مریم غلاملو رشته بیوشیمی دانشگاه اصفهان رشته بیوشیمی
ایشان از یکسری کلاسهای موسسه معین ، جزوات و کتاب های معرفی شده استفاده کردند که بیشترین تاثیر را در موفقیتشان داشته است .
 اشاره کردند چون رشته لیسانسم زیست شناسی بوده نمیتوانند توصیه ایی در مورد این رشته به افراد دیگر داشته باشند.