رشته انفورماتیک پزشکی

اسماعیل تیموری زاده اسماعیل تیموری راد
ایشان از تمام کلاسها و جزواتی که اساتید سر کلاسها میگفتند وآزمون های آزمایشی موسسه معین استفاده کردند.
اظهار داشتند آیتمی که باعث موفقیتشان شده کلاسهای مدیریت دکتر زارعی و آمار و برنامه نویسی موسسه معین بوده است. برنامه ریزی ایشان به این صورت بوده که با شروع کلاسها مطالعه ایشان نیز از روزی 2 الی 3 ساعت شروع شد و نزدیک های کنکور بیشتر شد اما به علت شاغل بودن زمان کمتری را برای مطالعه داشتند.
توصیه  ایشان برای داوطلبان این آزمون مدیریت زمان می باشد که از همه چیز مهمتر است و همچنین در ریاضی و ساختمان داده ها دقت بیشتری داشته باشند زیرا سوالات آن وقت گیر است و زیاد وقت صرف میکند.
توصیه ایشان در مورد درس زبان این بود که چون منابع زبان مشخص نمیباشد پس باید لغات زبان را خیلی کار کنند و سرعت تست زنی خود را افزایش دهند.