رشته آناتومی

مریم زمانی خانم مریم زمانی رشته آناتومی دانشگاه شهید بهشتی
ایشان از تمام کلاسهای حضوری موسسه معین و جزوات اساتید آن و کتابهای تست استفاده کردند که همه آنها در موفقیتشان موثر بوده است.
 همچنین اشاره کردند از اول مهر شروع به درس خواندن کردند و با کلاسهای معین پیش میرفتند و روزی 6 ساعت و بعد 9 ساعت و نزدیکهای کنکور 14 ساعت مطالعه میکردند.
ایشان افزودند ایده آل جایگاه خود را در دکتری طب تولید مثل (جنین شناسی) میبینند و با تلاش وکوشش به آن خواهند رسید.