کتاب ویروس شناسی(علوم پایه و پزشکی

ویروس شناسی . ميكروبشناسي پزشكي كه يكي از شاخه هاي ميكروبشناسي مي باشد مستقيما" در ارتباط با  میکروارگانيسم هائي است كه قادرند در انسان ايجاد بيماري نمايند.در زمينه باكتري شناسي و ويروس شناسي ، دانشجويان با اصول و مباني ويروس شناسي و باكتري شناسي و نيز ويروس ها وباكتري هاي بيماري زاي انساني  وروش های درمان و کنترل آنها آشنا مي شوند. با نگاهي به آينده در مي‌يابيم که در سال‌هاي آتی ، دانش ميکروبیولوژی جايگاه ويژه‌اي را در علوم زيست شناسي، پزشکي، کشاورزی و صنعت به خود اختصاص خواهد داد. بديهي است که افزايش آگاهي در اين مسير نقش مهمي در دست‌يابي به قله‌هاي علم و دانش خواهد داشت.
در اين راستا بر آن شديم تا کتاب « ویروس شناسی » را با توجه به سرفصل‌هاي مصوب وزارت  بهداشت و با بهره گيري از معتبرترين و در عين حال جديدترين منابع ویروس شناسی در اختيار  علاقمندان ودانش پژوهان اين رشته در کشورمان قرار دهيم. وجود چنين منبعي مشتاقان دانش  میکروب بیولوژی به ويژه دانشجويان عزيز رشته‌هاي ميکروب شناسی ، ویروس شناسی ، ایمنی شناسی ، بیوتکنولوژی ،زيست شناسي، پزشکي، دندانپزشکی ،داروسازي و ديگر رشته‌هاي مرتبط را با مطالعه این کتاب تا حد زیادی غنی خواهد ساخت. اين کتاب همچنين به دليل قابليت درسنامه بودن و ارائه مطالب به  صورت طبقه بندی شده و به زباني ساده منبع مناسبي براي داوطلبين آزمون‌هاي تحصيلات تکميلي رشته های پزشکی و زیست شناسی می باشد.