کتاب باکتری شناسی

باکتری شناسی ميكروبشناسي علمي است كه درباره شكل ، ساختمان ، فيزيولوژي ، متابوليسم ، تقسيم بندي و ژنتيك ميكرو ارگانيسم ها بحث  مي كنند و رابطه اين موجودات را در مورد برخي از بيماري هاي انسان ، جانواران ، گياهان و همچنين تخمير و تجزيه مواد آلي مورد بررسي قرار مي دهد.در اين علم از كاربرد وسيع ميكرو ارگانيسم ها در زمينه هاي صنايع مختلف نيز صحبت به ميان مي آيد. ميكروبشناسي پزشكي كه يكي از شاخه هاي ميكروبشناسي مي باشد مستقيما" در ارتباط با  میکروارگانيسم هائي است كه قادرند در انسان ايجاد بيماري نمايند.در زمينه باكتري شناسي و ويروس شناسي ، دانشجويان با اصول و مباني ويروس شناسي و باكتري شناسي و نيز ويروس ها وباكتري هاي بيماري زاي انساني  وروش های درمان و کنترل آنها آشنا مي شوند. با نگاهي به آينده در مي‌يابيم که در سال‌هاي آتی ، دانش ميکروبیولوژی جايگاه ويژه‌اي را در علوم زيست شناسي، پزشکي، کشاورزی و صنعت به خود اختصاص خواهد داد. بديهي است که افزايش آگاهي در اين مسير نقش مهمي در دست‌يابي به قله‌هاي علم و دانش خواهد داشت.
در اين راستا بر آن شديم تا کتاب « میکروب شناسی » را با توجه به سرفصل‌هاي مصوب وزارت  بهداشت و با بهره گيري از معتبرترين و در عين حال جديدترين منابع ویروس شناسی در اختيار  علاقمندان ودانش پژوهان اين رشته در کشورمان قرار دهيم

برای  اطلاعات بیشتر درباره ی کتاب باکتری شناسی جهت داوطلبان ارشد و دکتری  به سایت www.phdbook.ir مراجعه کنید