کتاب زیست سلولی و مولکولی

 

دنیای امروز دنیای رقابت است و کسی در این رقابت پیروز است که توانمندتر ظاهر شود. شرکت درکنکورهای تحصیلات تکمیلی نیز به نوبه خود رقابت شدیدی رابرای جویندگان راه علم ودانش بوجود می آورد که برای کسب بهترین نتیجه تلاش بسیار زیادی مورد نیاز میباشد . اما نکته اصلی این است که صرفا تلاش وکوشش و وقت گذاشتن جوابگوی دستیابی به این موقعیت نمیباشد چراکه برای رسیدن به هدف راهها و ابزارهایی وجود دارد که میتواند کمک بسیار زیادی در رسیدن به هدف داشته باشد . اکثر منابعی که جهت شرکت در آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری تخصصی از سوی وزارت بهداشت معرفی شده حجم بسیار زیادی دارد و نیازی به خواندن همه این مطالب نمیباشد حتی بعضی ازفصول کتابهای معرفی شده نیازی به خواندن ندارند لذا برای حفظ وقت وانرژی داوطلب و جلوگیری از کاهش انگیزه و خواندن مکرر و دوره کردن منابع به اندازه کافی وجلوگیری از خواندن حجم انبوهی از کتابها و عدم توانایی در مرور مطالب وفراموشی سریع مطالب استفاده از مجموعه هایی خلاصه و درعین حال کامل ، برگرفته از منابع معرفی شده و منابعی که بیشترین سوال درآزمون از آن طرح میشود شدیدا مورد نیاز داوطلبان میباشد .  انتشارات علوم وفنون معین بارویکردی متفاوت در این راه گام برداشته و رسالت خود را ارائه کتابهایی غنی از مطالب جدید که برای داوطلبان شرکت کننده درآزمونهای وزارت بهداشت میتواند مفید باشد و ترجمه وتالیف کتابهای دانشگاهی  جهت تدریس در دانشگاهها میداند .

 

مطالعه این کتاب را به آن دسته از دانشجویان محترمی که قصد شرکت در آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی، مجموعه زیست شناسی و رشته های مرتبط را دارند توصیه می نماییم.

 

زیست سلولی و ملکولی